ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ» ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 17.12.2022