ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΑΤΟΥ ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,Άρθρο μου στην εφημερίδα «Τριάντα Ημέρες» 14.7.2022