Σ/Ν Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων-Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις-Ομιλία στην Ολομέλεια(02.02.2011)