Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών-Κρατικός Προϋπολογισμός 2011-Oμιλία στην ολομέλεια(21-12-2010)