Σ. Αναστασιάδης στον  status fm 107,7: Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των πανεπιστημίων 5.2.2021