Σ. Αναστασιάδης στον FOCUS FM –Εθνικό πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων  για να μείνουν τα παιδιά μας εδώ, και να γυρίσουν αυτά που έφυγαν.