Σ. Αναστασιάδης: Να επικρατήσει η σύνεση και η λογική 30.7.2021