Σ. Αναστασιάδης: Η υγειονομική κρίση επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα 27.5.2020