Σ. Αναστασιάδης: Η προσπάθεια να μείνει ζωντανή 31.7.2020