Σ. Αναστασιάδης: Ένας χρόνος επιτυχημένης διακυβέρνησης 2.9.2020