Σ. Αναστασιάδης: Εκδηλώσεις για την ελληνική επανάσταση 16.11.2020