“Το επόμενο βήμα ” Άρθρο μου στην εφημερίδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” της Κυριακής 26.4.2020