“Η ΛΗΤΗ Η ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ” ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ» Ιούλιος 2022