“Η ΛΗΤΗ Η ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΛΥΣΗ” Άρθρο μου στην εφημερίδα “Αποτύπωμα” Ιούλιος 2022