“Γιατί η πρόοδος της Χώρας είναι Εθνική υπόθεση” Τα κύρια σημεία της ομιλίας μου στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη Βουλή, 22.07.2019