“Δεν υπάρχουν λύσεις που αγνοούν το Ιστορικά δίκαιο” Άρθρο μου, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” 06.10.2018