“Χτύπημα στο πατριωτικό κύτταρο” άρθρο μου όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ news”2.04.2019