ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Πα. Δ.Ε.Ε. 15.3.2022