Πολιτική εκδήλωση του Σάββα   Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη  12.5.2023