Παρουσίαση του βιβλίου “με Αίσθημα Ευθύνης” τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019