ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ