Ομιλία στην Ολομέλεια για το σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο, «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» 17.12.2021