Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς , με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ομογενειακής Οργάνωσης AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association)». 6.4.2022