ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ 2.3.2022