Ομιλία στην διαδικτυακή εκδήλωση του ΚΕΔΙΣΑ με θέμα: «Ο Ηγεμονισμός της Τουρκίας και το Κυπριακό» 13.9.2021