Ομιλία στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης:«Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Σύλλογο Τενεδίων «Ο Τέννης» και από το Σύλλογο Απανταχού Τενεδίων «Το Κοινόν των Τενεδίων» σχετικά με  τις δραστηριότητές τους.»  20.10.2021