Ομιλία στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Α. Προετοιμασία φακέλου για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Β. Καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού. 1.6.2021