Οι βίοι των εθνών είναι μακρύτεροι από τη ζωή των κυβερνήσεων Του Σάββα Αναστασιάδη