ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΣΗΡΟΥ (3)