Ο Σάββας Αναστασιάδης με φίλους της περιφέρειάς του, 23.10.2017