Ο Σ. Αναστασιάδης στον Ρ/Σ 102 FM: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε Ανατολική Μεσόγειο και Νοτιοανατολική Ευρώπη 7.01.2020