Ο Αναστασιάδης «οργώνει» όλα τα χωριά, Εφημερίδα Δημοκρατία 28.06.2019