Μετατροπή του ξενώνα Καρκινοπαθών Θεσσαλονίκης σε ερευνητικό κέντρο(05-10-2010)