Με σκληρή δουλειά χωρίς συμβιβασμούς είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε 22 12 2012