Κινητοποιείται η ομογένεια για τις εκδηλώσεις του 2021 25.02.2020