Η τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, με θέμα την ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Αντώνιο Διαματάρη, για θέματα αρμοδιότητάς του. 13.11.2019