Η Ποντιακή Γενοκτονία και το πολιτικό momentum, Άρθρο μου στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” 11.5.2022