Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Άρθο μου στην εφημερίδα “ΕΣΤΙΑ” 18.5.2022