ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ 100 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ