ΕΡΩΤΗΣΗ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ