Ερώτηση – Σύνταξη στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ στα 40 έτη ασφάλισης