Ερώτηση-Προβληματική η λειτουργία του ΙΚΑ Λαγκαδά(22.09.2010)