Ερώτηση-Προβλήματα με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ(29.11.2011)