Ερώτηση-Προβλήματα με καθυστέρηση εξέτασης αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ από βιομάζα από τη ΔΕΗ(17.02.2012)