Ερώτηση-Προβλήματα με ΓΟΕΒ και αρμοδιότητες Περιφέρειας(12.07.2011)