Ερώτηση-Πρόβλημα με τις επιστροφές Φ.Π.Α. σε καπνοπαραγωγούς για τα διαχειριστικά έτη 2003-2009(14.02.2011)