Ερώτηση -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 21-1-2014