Ερώτηση- «Προτάσεις για την φορολόγηση των αγροτών»