Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Μέτρα προστασίας για τους κτηνοτρόφους (αρ. πρωτ. 4735/ 3.3.2021)