Ερώτηση-Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της χώρας έτους 2013